• Gurudwara Gurubagh and  Neechibagh

Gurudwara Gurubagh and Neechibagh

Back

The magnificent Gurubagh marks the place where Guru Nanakdevji had stayed in 1506. Gurudwara Neechibagh, in the Aas Bhairav locality, is the place where Guru Teg Bahadurji meditated in 1666.